1996

Pescado Cósmico sin cabeza :: Colección Privada
Acrílico sobre tela
1,40 x 1,60 mts

Headless cosmic fish :: Private Collection
Acrylic on canvas
1,40 x 1,60 mts